«شعر» تراژدي يونان در سينماي آنجلوپولوس نگاهي به فيلم‌هاي نگاه خيره‌ي اوليس و چمنزار گريان

نویسنده: 
بهزاد قادري، آدينه خجسته‌پور
چکیده: 
تراژدي يونان در سينماي آنجلوپولوس نگاهي به فيلم‌هاي نگاه خيره‌ي اوليس و چمنزار گريان
ضمیمهاندازه
تراژدي يونان در سينماي آنجلوپولوس نگاهي به فيلم‌هاي نگاه خيره‌ي اوليس و چمنزار گريان.pdf221.57 کیلو بایت