گفتگوي آقاي مشايخي با دكتر قادري درباره ترجمه، ترجمه و فرهنگ، ترجمه و نظريات پسااستعماري

نویسنده: 
مشايخي - قادري
ضمیمهاندازه
On Translation Interviewed by Mashayekhi.pdf197.7 کیلو بایت