چشم‌انداز ادبيات نمايشي: گذر از ارسطو به پسامدرنيسم و پسااستعمار

چشم‌انداز ادبيات نمايشي: گذر از ارسطو به پسامدرنيسم و پسااستعمار
نویسنده: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نشر پرسش
تاریخ انتشار: 
١٣٩٠
شهر محل نشر: 
تهران
ویرایش: 
ويرايش دوم