ترحم در تاريخ

ترحم در تاريخ
نویسنده: 
هاوارد باركر
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٧٩
شهر محل نشر: 
تهران