مرغابي وحشي

مرغابي وحشي
نویسنده: 
هنريك ايبسن
مترجم: 
بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
ناشر: 
نغمه زندگي
شهر محل نشر: 
تهران
ویرایش: 
ويرايش دوم