آن شب كه تورو زنداني بود

آن شب كه تورو زنداني بود
نویسنده: 
جروم لارنس، رابرت ادوين لي
مترجم: 
بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٨٧
شهر محل نشر: 
تهران
ویرایش: 
ويرايش دوم