سارداناپولوس

سارداناپولوس
نویسنده: 
جورج گوردن بايرن (لورد بايرن)
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نشر پرسش
تاریخ انتشار: 
١٣٨٨
شهر محل نشر: 
تهران