مرگ تراژدي

مرگ تراژدي
نویسنده: 
جورج اشتاينر
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
مركز هنرهاي نمايشي