اطلس جهان

اطلس جهان
نویسنده: 
شلاي استيفنسن
مترجم: 
بهزاد قادري، مريم بالازاده
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٩٠
شهر محل نشر: 
تهران