مرد يخين مي‌آيد

مرد يخين مي‌آيد
نویسنده: 
يوجين اونيل
مترجم: 
بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٨٠
شهر محل نشر: 
تهران