گوريل پشمالو

گوريل پشمالو
نویسنده: 
يوجين اونيل
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٨٧
شهر محل نشر: 
تهران
ویرایش: 
ويرايش دوم