نخستين آدم

نخستين آدم
نویسنده: 
يوجين اونيل
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نغمه زندگي
تاریخ انتشار: 
١٣٨٧
شهر محل نشر: 
تهران