پرگنت

پرگنت
نویسنده: 
هنريك ايبسن
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
قطره
تاریخ انتشار: 
١٣٩٠
شهر محل نشر: 
تهران
ویرایش: 
ويرايش دوم