رسمرسهلم، وقتي ما مردگان سر برداريم

رسمرسهلم، وقتي ما مردگان سر برداريم
نویسنده: 
هنريك ايبسن
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
نسل قلم - آثار
تاریخ انتشار: 
١٣٧٦
شهر محل نشر: 
تهران