سالار زنان

سالار زنان
نویسنده: 
كاريل چرچيل
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٨٠
شهر محل نشر: 
تهران