ماري استوارت

ماري استوارت
نویسنده: 
يوهان كريستف فردريش فون شيلر
مترجم: 
بهزاد قادري
ناشر: 
سپيده سحر
تاریخ انتشار: 
١٣٨١
شهر محل نشر: 
تهران