جوایز و نشان‌ها

جوایز و نشان‌ها:

  1. استاد نمونه دانشگاه شهید باهنر کرمان (1377)
  2. جایزه‌ی نخست در زمینه‌ی نمایش و ترجمه در جشنواره‌ی کتاب سال استان کرمان (1379)
  3. جایزه‌ی نخست در زمینه‌ی نمایش و ترجمه در جشنواره‌ی کتاب سال استان کرمان (1380)
  4. جایزه‌ی نخست مترجم/پژوهشگر برتر به مناسبت روز جهانی تئاتر، تهران (1383)
  5. جایزه‌ی مترجم/پژوهشگر برتر سال برای ترجمه/پژوهش مرگ تراژدی، تهران (1384)
  6. لوح سپاس از سفارت نروژ در ایران و مرکز هنرهای نمایشی برای پژوهش و ترجمه‌ی آثار ایبسن در هفته‌ی ایبسن، تهران (1385)
  7. جایزه‌ی کتاب دانشگاهی برتر سال برای کتاب باچراغ درآینه‌های قناس، تهران، دانشگاه تهران (1385)
  8. منتقد برتر تئاتر سال در دهمین سالگرد کانون ملی منتقدان و نویسندگان تئاتر، تهران (1387)
  9. لوح سپاس از سوی بخش فرهنگی شهرداری تهران در «هفته‌ی سیستان و بلوچستان» برای پژوهش در زمینه‌ی تئاتر و ادبیات نمایشی، تهران (1390)