«شعر» تراژدي يونان در سينماي آنجلوپولوس نگاهي به فيلم‌هاي نگاه خيره‌ي اوليس و چمنزار گريان بهزاد قادري، آدينه خجسته‌پور
دغدغه های تئاتر سیاسی آمریکا در دهه ی پنجاه قرن بیست بهزاد قادري
جشنوارۀ حوسی: نگاهی به عاشورای حسینی بهزاد قادري
كولريج: نمايشنامه «ندامت» و شرق همچون بيگانه اي عقل گريز بهزاد قادري
اینترنت هوشمند و بیسیم آقای هالو! بهزاد قادري
دیونیزوس در تعزيه قرون وسطي بهزاد قادري
نظر بازي ممت با افلاطون، ارسطو و جويس بهزاد قادري
مویزی در آفتاب: رویای آبستن بهزاد قادري
گفتگوي محمد هادي با بهزاد قادري محمد هادي - بهزاد قادري