چشم‌انداز ادبيات نمايشي: گذر از ارسطو به پسامدرنيسم و پسااستعمار بهزاد قادري
خاندان چنچي آنتونين آرتو بهزاد قادري
با چراغ در آينه‌هاي قناس: ادبيات نمايشي رمانتيسيسم و تئاتر پسا-مدرن بهزاد قادري
ترحم در تاريخ هاوارد باركر بهزاد قادري
ورزش = فوتبال به توان ٣ (مجموعه مقالات) بهزاد قادري
شش گفتار پيرامون ترجمه‌ي متون ادبي بهزاد قادري
مرغابي وحشي هنريك ايبسن بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
آن شب كه تورو زنداني بود جروم لارنس، رابرت ادوين لي بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
سارداناپولوس جورج گوردن بايرن (لورد بايرن) بهزاد قادري
مرگ تراژدي جورج اشتاينر بهزاد قادري