احمق ادوارد باند بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
ادبيات مرده(شور) هاوارد برنتن بهزاد قادري
ايبسن: آرمانشهر و «آشوب» بهزاد قادري
جان گابريل بوركمان هنريك ايبسن بهزاد قادري
ماركوپولي يوجين اونيل بهزاد قادري، يدالله آقاعباسي
ماري استوارت يوهان كريستف فردريش فون شيلر بهزاد قادري
«شعر» تراژدي يونان در سينماي آنجلوپولوس نگاهي به فيلم‌هاي نگاه خيره‌ي اوليس و چمنزار گريان بهزاد قادري، آدينه خجسته‌پور
دغدغه های تئاتر سیاسی آمریکا در دهه ی پنجاه قرن بیست بهزاد قادري
جشنوارۀ حوسی: نگاهی به عاشورای حسینی بهزاد قادري