اینترنت هوشمند و بیسیم آقای هالو! بهزاد قادري
دیونیزوس در تعزيه قرون وسطي بهزاد قادري
نظر بازي ممت با افلاطون، ارسطو و جويس بهزاد قادري
مویزی در آفتاب: رویای آبستن بهزاد قادري
گفتگوي محمد هادي با بهزاد قادري محمد هادي - بهزاد قادري
گفتگوي آقاي مشايخي با دكتر قادري درباره ترجمه، ترجمه و فرهنگ، ترجمه و نظريات پسااستعماري مشايخي - قادري
نقش آفريني در رئاليسم گر.تسك: نگاهي به باغ شب نماي ما بهزاد قادري
ايبسن راينرماريا ريلكه بهزاد قادري
تئاتر و ادبيات نمايشي سانسكريت بهزاد قادري